PELAAJAT

Markus Vahtola
Ilari Pönkkö
Kari Hinkula
Pertti Putila
Tommi Laine
Matti Impola
Tuomas Perkkiö
Sisu Vahtola
Tapani Körkkö
Juuso Tapanainen
Kristian Palomaa
Tomi Järvenpää
Mila Mettovaara
Mikko Pohjola
Harri Rautio
Tiina Pekkala